Postavke kolačića

Naša stranica koristi kolačiće

Neki od njih du neophodni za ispravan rad stranice, dok neke možete ugasiti u postavkama.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda strukturnifondovi.hr europski-fondovi.eu/konkurentnost-i-kohezija
Fondovi loga

Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije

Vizija

Suvremeno, cjelovito rješenje gospodarenja otpadom u Zadarskoj županiji na 30+ godina!

CGO Biljane Donje

Misija

Stručnim znanjima i primjenom najviših standarda sigurnosti i zaštite okoliša u izgradnji Centra za gospodarenje otpadom mijenjamo nabolje gospodarenje otpadom u Zadarskoj županiji.

Odgovorno, racionalno i transparentno upravljamo sredstvima u ostvarenju svih potrebnih administrativnih koraka i pripremi studija, elaborata, analiza, projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom.

Kontinuiranom edukacijom i informiranjem građana doprinosimo boljem razumijevanju važnosti dobrog gospodarenja otpadom i aktivnog sudjelovanja građana u preuzimanju odgovornosti za odnos prema otpadu kao ‘našoj zajedničkoj brizi’.

Partneri smo svim nadležnim tijelima i ustanovama u naporima uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zadarskoj županiji.

Osnovni podaci

Eko d.o.o. trgovačko je društvo za gospodarenje otpadom Zadarske županije. Društvenim ugovorom o osnivanju sklopljenim 2. svibnja 2008. godine Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac osnivaju EKO društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom.

Cilj je osnivanja Društva uspostava sustava gospodarenja otpadom Zadarske županije.

Ulica Ante Starčevića 1, Zadar
Trgovački sud Zadar
MBS: 110016799
MB: 02384361
OIB: 209 450 130 29
Temeljni kapital: 200.000,00 kuna
Član Uprave – direktor: Dino Perović

OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 3, Zadar, HR2424070001100341431

Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, HR9724020061100746328

Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, HR1123900011100946278

GRAD ZADAR
jedan poslovni udio u visini 51% temeljnog kapitala Društva

GRAD BENKOVAC
jedan poslovni udio u visini 26% temeljnog kapitala Društva

ZADARSKA ŽUPANIJA
jedan poslovni udio u visini 23% temeljnog kapitala Društva

Organi Društva

SKUPŠTINA

  • Skupština je najviši organ Društva a čini je po jedan predstavnik svakog osnivača.
  • Skupština odlučuje o svim bitnim pitanjima ustroja, organizacijskog i gospodarskog života Društva.
  • Skupštini predsjedava predsjednik Skupštine, koji je predstavnik osnivača koji je preuzeo najveći poslovni udio.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva i zastupa Društvo prema Upravi, a sastoji se od pet članova koje bira Skupština:

PREDSJEDNIK:

Ivan Mijolović

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Hrvoje Šarić

ČLANOVI:

Sašenka Korenov

Branko Arbanas

Helen Bošković

UPRAVA

Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština Društva. Direktor Društva je Toni Kozina.